תיאור הקורס:

שפת פייתון היא שפת תוכנה בסיסית ונפוצה ביותר. שפה זו מאפשרת למכירים אותה יריעה רחבה ביותר
של אפשרויות והזדמנויות במרחב המחשבים והתוכנה, החל מפרוייקטים פשוטים וקלים לצד תוכנות
מורכבות ועשירות. במהלך הקורס הסטודנטים יעברו תכני מבוא לתוכנה, יכירו את בסיס מושגי השפה
ויחשפו לנפלאות עולם התוכנה החדשני.

נושאי לימוד:

 1. מושגי יסוד
 2. הורדה והתקנה

משתנים

 1. הפקודה type
 2. סוגי משתנים בשפת פייתון
 3. משתנים מספריים
 4. משתנה מחרוזות
 5. משתנים בוליאניים

קלט, פלט וחישוב

 1. הפקודה print
 2. פקודות קלט שונות
 3. שיטות מספריות
 4. אופרטורים מספריים
 5. אופרטורים למחרוזות
 6. עיצוב והמרת משתנים

קבלת החלטות

 1. מבוא לקבלת החלטות בקוד
 2. הפקודה if לסוגיה השונים
 3. שילוב תנאים מרובים

לולאות

 1. מבוא ללולאות בקוד
 2. הפקודה while
 3. הפקודה for
 4. דוגמאות מעשיות ללולאות בקוד

פונקציות

 1. מבוא לפונקציות בקוד
 2. נושאים מתקדמים בפונקציות

מתכונת הקורס

הקורס יתקיים באופן מקוון אחת לשבוע, בין השעות 17:30-21:30

משך הקורס

40 שעות אקדמאיות