תיאור הקורס:

הקורס מתקיים במתכונת מקוונת במסלול משולב הכולל מפגשים קבוצתיים בשילוב עם שיעורים פרטניים
עם מורה/מאמן אישי לכל אורך תקופת הקורס. מסלול זה מאפשר לתלמיד לתרגל החומר שנלמד במסגרת
הקבוצתית, באופן פרטני ומעמיק עם מורים מקצועיים.

תיאור הקורס:

שימוש במבחן רמה ייחודי ומתקדם התואם את ה- CEFR התקן הבינלאומי לשליטה בשפות.
מבחן זה הינו מבחן מקוון, מבוסס בינה מלאכותית היודע להעריך ולדרג את רמת האנגלית של הנבחן מתוך
דיבור חופשי בהתאם לסולם רמות של CEFR
דובר בסיסי:

דובר בסיסי:

 • A –מדבר/ת באנגלית רק לתקשורת בסיסית ומוגבלת מאוד
 • A2 –מדבר/ת באנגלית רק במצבים שחוזרים על עצמם ויתכן שלא יהיה מובן לעיתים

דובר עצמאי:

 • B1 –מבין/ה בעיקר אנגלית מדוברת שנאמרת לאט ומתקשר/ת עם הזולת רק על נושאים מוכרים, קיימות טעויות נפוצות אך מובנות באופן כללי
 • B2 –מבין/ה ומדבר/ת על רוב הנושאים בצורה ברורה אך יתכנו מעט טעויות וחיפוש אחר מילים נכונות

דובר מקצועי:

 • C1 –מדבר/ת בבהירות וברמה גבוהה, עם אוצר מילים רחב ומעט טעויות קיימות טעויות נפוצות אך מובנות באופן כללי
 • C2 –מדבר/ת כמעט ברמת שפת-אם

נושאי לימוד:

 1. היכרות והצגה עצמית, “נאום המעלית
 2. ניהול שיחות Small Talk בהקשרים תרבותיים מותאמים
 3. ניהול פגישות מקצועיות ושיחות עם עמיתים
 4. הצגה אפקטיבית של חברה/שירותים/מוצר
 5. ניהול משא ומתן
 6. מתן משוב והערכת ביצועים
 7. התכתבות וכתיבת מיילים

מתכונת הקורס

 • 8 מפגשים קבוצתיים אשר יתקיימו באופן מקוון אחת לשבוע, בין השעות 17:00-20:00
 • 8 שעות אקדמאיות פרטניות שינתנו לכל משתתף באופן מקוון תוך גמישות בתאום השיעורים ואפשרות לחלוקה ליחידות לימוד לפי צרכיו של המשתתף.

משך הקורס

40 שעות אקדמאיות