תיאור הקורס:

Structured Query Language היא שפת פיתוח בסיסית וחשובה אשר מיועדת לתפעול שוטף של מאגרי מידע. שפת זו נפוצה ביותר ומאפשרת למי שמכיר אותה לנהל את מאגרי המידע, לעבד נתונים ולהפיק תובנות אשר יכולים לתמוך בהחלטות ניהוליות ותהליכים שונים. במהלך הקורס יועברו כלל התכנים הבסיסיים במטרה לתת את היסודות לשפה ולאפשר למעוניינים לחוות את היכולות ולייצר פוטנציאל התקדמות בהמשך הדרך.

נושאי לימוד:

 1. תיאום ציפיות והסבר כללי
 2. SQL הקדמה לשפת
 3. יסודות
 4. Select / From
 5. Where / Order by
 6. Group by
 7. Window and Scalar functions
 8. Join / Union
 9. Manipulations
 10. SubQueries
 11. פרוייקט סיום.

מתכונת הקורס

הקורס יתקיים באופן מקוון אחת לשבוע, בין השעות 17:30-21:30

משך הקורס

40 שעות אקדמאיות