תיאור הקורס:

קורס DevFinOps הבסיסי מקנה ידע יסודי בתחום המשלב פיתוח, תפעול והיבטים פיננסיים בסביבות
ענן. הקורס מתמקד בהיבטים הפיננסיים ותמחור של תשתיות ענן, במיוחד בהקשר של פרויקט נימבוס.
בסיום הקורס, המשתתפים יכירו את העקרונות, המודלים והשיטות המרכזיות לניהול ואופטימיזציה
של עלויות בסביבת ענן. התכנים בקורס יותאמו לצרכי הממשלה, תוך שילוב תוכן ממשלתי ומתן
דגש על מסמכי מדיניות רלוונטיים. הלמידה בקורס תשלב הן רכיבים תיאורטיים והן התנסות מעשית,
באמצעות תרגילים ומעבדות.

למי מתאים הקורס?

הקורס מתאים לבעלי רקע בסיסי בתשתיות ענן המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בניהול היבטים
פיננסיים של סביבות ענן.

 

נושאי לימוד:

  1. מבוא ל- DevFinOps
  2. הקדמה לשפת SQL
  3. מודלים של FinOps
  4. התהליך הפיננסי
  5. כלים לניהול תהליך פיננסי
  6. תוכן ממשלתי (פרויקט נימבוס)
  7. אופטימיזציית עלויות
  8. סיכום ומבחן מסכם

מתכונת הקורס

למידה היברידית (זום/פרונטלית) , 10 מפגשים, אחת לשבוע, בין השעות 18:00-21:00

משך הקורס

40 שעות אקדמאיות