תיאור הקורס:

תפקיד מנהל המוצר הוא קריטי בארגונים טכנולוגיים. מנהל המוצר הוא ‘המנצח על התזמורת’ אשר מוודא שכל המנגנון עובד ביעילות ובסנכרון. מחד הוא זה שעובד מול אנשי הפיתוח בטכנולוגיים, ומאידך הוא זה שמייצר את הקשר מול הלקוחות. בסדנא הקצרה נדבר על התפקיד ועל העקרונות המרכזיים שצריך להכיר כדי להיכנס אליו.

נושאי לימוד:

 1. מבוא לעולם המוצר
  • היסטוריה
  • ניהול מוצר וניהול שירות
 2. לקוחות ומשתמשים
 3. שלבים בפיתוח המוצר
  • תהליכי עבודה כלליים
  • סוגי מודלים
 4. ניהול פרוייקט וניהול מוצר
  • מושגי יסוד
  • שיטות עבודה
 5. אפיון
 6. מתודלוגיות – מפל אל מול אג’ייל
 1. עקרונות שיטת אג’יי
 2. Roadmap
 3. מטרות, יעדים ומדדים
 4. ולידציות
 5. כלים וטכנולוגיות
  • כלי ניהול משימות
  • כלי ניהול פרוייקט

מתכונת הקורס

הקורס יתקיים באופן מקוון, אחת לשבוע, בין השעות 18:00-21:00

משך הקורס

40 שעות אקדמאיות