תיאור הקורס:

היום זה כבר מובן וברור שקבלת החלטות ניהוליות צריכה להתבסס על מדדים ונתונים מדוייקים ולא רק על תחושות ואינטואיציה. אנליסט המידע והנתונים הוא התפקידן האחראי בתעשייה על איתור, עיבוד, ניתוח והסקת מסקנות מהמידע הגולמי במטרה לשרת את מקבלי ההחלטות.

נושאי לימוד:

 1. מבוא לקורס
 2. Excel
 3. מבוא ל- SQL
  • יסודות
  • Select / From
  • Where / Order by
  • Group by
  • Window and Scalar functions
  • Join / Union
 4. סטטיסטיקה
  • מדדים – מדדי הערכה, יחסיות
  • פיזור, שונות וסטיית תקן
  • התפלגות והיסטוגרמות
  • דגימה
  • קורלציה
 1. חשיבה אנליטית ומיומנויות ניתוח
  • הסקת מסקנות מנתונים
  • הכרת מבני נתונים וטבלאות
  • הטיות במידע
  • מיומנויות ניתוח מידע מתקדמות
  • ניקוי וסידור המידע
 2. ויזואליזציה
  • גרפים
  • עקרונות בויזואליזציה
  • דאשבורדים

מתכונת הקורס

הקורס יתקיים באופן מקוון, אחת לשבוע, בין השעות 18:00-21:00

משך הקורס

40 שעות אקדמאיות